Thu Ba food cam kết cung cấp cho khách hàng tỏi Lý Sơn chính gốc 100% không pha trộn với các loại tỏi khác. Tỏi đen Lý Sơn loại 1 tép và tỏi đen Lý Sơn loại nhiều tép. Giao hàngthanh toán tận nhà trên toàn quốc.